Administracinė informacija » Darbo užmokestis

RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO DARBUOTOJŲ BRUTO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybė

Etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis per mėn.

Direktorius

1

816,50

Raštvedys

1

325,18

Buhalteris

1

500,55

Socialinis darbuotojas

2,75

451,56

Valytojas - kiemsargis

1

325,00

Darbinio užimtumo organizatorius

1,25

340,09

Kultūros darbuotojas

0,75

274,24

Sveikatingumo organizatorius

0,625

281,78

Slaugytojo padėjėjas

6

361,39

Masažistas

0,5

207,68

Skalbėjas

1

325,00

Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas

0,5

162,50